︎

JITU Creative Space

JITU STUDIO-

Design of digital and print communication elements for JITU Creative Space, a multidisciplinary artistic space located in the heart of the Art 798 district in Beijing.
2019
JITU studio
WeChat
Poster Design                                                                               Next   ︎